Konsultavimas / Psichoterapija

Viskas prasideda nuo noro. Jei skaitote šį tekstą, tikiu, kad norite pokyčių savo gyvenime. Kartais norime judėti ten, kur “geriau”, bet neretai nežinome, kaip tai padaryti. Kartais nežinome kur yra tas “geriau”. O gal tiesiog žinote ar jaučiate, kad nebenorite būti ten, kur esate dabar? Tuomet kviečiu į savęs pažinimo kelionę. Kelionę į save ir apie save. Psichologinis konsultavimas ir psichoterpija padeda ne tik rasti kelią į norimą tikslą, bet ir suteikia galimybę geriau pažinti save ir aiškiau bei konkrečiau kurti savo tikslus, išsiaiškinti ir atliepti tikruosius savo poreikius ir suteikti sau daugiau galimybių augti, tobulėti ir būti. Būti “čia ir dabar”. Leisti sau gyventi ne praeities ar ateities momentuose, o dabartyje..

Negaliu pažadėti, kad bus lengva. Galiu pasakyti, kad gali būti visko: kritimų ir atsikėlimų, nuosmūkių ir pakilimų. Gyvenimas mus parbloškia, bet tik nuo mūsų priklauso – pakilsime ar liksime gulėti. Viskas priklauso nuo noro. Noro judėti viena ar kita kryptimi, ar nuo noro sustoti. Sustojimas nėra blogai. Kartais sustojimas reikalingas tam, kad apsidairytume ir suprastume, kas esame ir kur einame. O pailsėję tęstume savo kelionę toliau ta pačia arba kita kryptimi.

Terapijoje atsikartoja tie patys elgesio modeliai, tos pačios mintys ir jausmai, kurie mus lydi gyvenime. Mano darbas ir tikslas - pastebėti, atspindėti ir padėti Jums įsisąmoninti, kas vyksta su Jumis, Jumyse ir aplink Jus – ir terapijoje, ir gyvenime.

Konsultavimas ir psichoterapija Jums gali padėti, jei:

 • jaučiate įtampą, nerimą ar kitas neigiamas emocijas;
 • jaučiate perdegimo simptomus, sumažėjusią energiją, ar kitus nemalonius psichosomatinius pojūčius;
 • patiriate stresą ar išgyvenate krizę;
 • susiduriate su sunkumais tarpasmeniniuose santykiuose, bendravime, šeimoje ar poroje;
 • jaučiate sumažėjusią savivertę;
 • norite stabtelti ir pabūti su savimi;
 • norite įsiklausyti ir pastebėti, kas su Jumis vyksta;
 • norite geriau pažinti save;
 • norite atrasti Jus varginančių problemų priežastis;
 • norite paleisti praeitį ir atsiverti dabarčiai;
 • norite labiau džiaugtis gyvenimu ir tobulėti.

Psichologinis konsultavimas ar psichoterapija?

Kartais tai gali būti vienkartinė psichologinė konsultacija. Gyvenime būna akimirkų, kai kažkur užstringame, pastringame, nustojame judėti norima linkme, arba priešingai – judame per daug greitai, kad negebame sustoti. Tokiais atvejais – užtenka kelių susitikimų, kad sustotumėte, apsidairytumėte ir susidėliotumėte viską, kas vyksta aplink Jus ir Jumyse. Kartais pakanka tik garsiai įsivardinti užstrigimą arba lėkimą lėmusias priežastis ir viskas ima tvarkytis – aiškėja, struktūruojasi, dėliojasi ir galiausiai susideda į tas vietas, kuriose turi būti. Šis trumpas kelių susitikimų darbas – psichologinis konsultavimas.

Kartais kelių susitikimų neužtenka. Reikia pradėti dėlioti po truputį, atsargiai, lėtai ir neskubant, nes būna skauda, būna sunku, būna nemalonu ir tiesiog nesinori prie to liestis. Nesinori, nes “ten” jautru ir skausminga. Kartais tą skausmą įsisąmoniname, kartais ne. Bet ateina laikas, kai suprantame, kad tam, kad būtų geriau, – kito kelio nėra. Tokiu atveju vyksta psichoterapija. Darbas terapijoje gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Nes dirbama su praeitimi, su traumomis, su jautriais dalykais, kurie buvo užrakinti giliai viduje, nes tuo metu buvo per sunku, o gal per sudėtinga susidoroti su visu tuo, kas vyko. Galbūt nemokėjote, nežinojote “kaip”, o gal nebuvo resursų. Bet tam tikram gyvenimo etape tiesiog ateina laikas, kai pajunti, kad gali ir nori susitvarkyti praeities “bagažą”, kad nebereiktų jo toliau ir sunkiai nešti. Nes nešime nebėra prasmės ir tikslo. Nešimas nebetenkina poreikių. Ateina laikas, kad tas, kas buvo praeityje, būtų perdirbta, saugiai išjausta ir saugiai palikta praeičiai. Į dabartį įvykę įvykiai “atsinešami” tik kaip faktai. Kai lieka tik faktai ir įvykiai, o ne emocijos, nebereikia nuo viso to bėgti su baime, kad tai, kas tuomet mus “užtvindė” ir vėl tai padarys. Tai nereiškia, kad tai, kas įvyko, bus pamiršta. Tai reiškia, kad prisimenant visa tai nebeskaudės ir nebekils kitų neigiamų emocijų. Tai liks tik faktu gyvenimo biografijoje. Nes kol mes bėgame, tol mus vejasi. Tik tada, kai sustosime, ir pažvelgsime į “tai” nuo ko bėgame iš šiandienos perspektyvos ir su šiandienos resursais – galėsime susitvarkyti ir “tai” nustos mus persekioti.

Susitarimai konsultacijose

Tam, kad visi jaustumėmės saugiai ir komfortiškai, klientų prašau laikytis keletos tarpusavio susitarimų:

1

KONFIDENCIALUMAS

Viskas, kas buvo aptarta konsultacijos metu lieka tarp kliento ir terapeuto. Saugau profesinę paslaptį ir užtikrinu, kad iš kliento ir suinteresuotų šalių gauta informacija išliktų konfidenciali. Yra keletas išimčių, kuomet negaliu užtikrinti konfidencialumo. Konfidencialią informaciją galiu atskleisti tik tuomet, jeigu akivaizdžiai gresia rimtas pavojus visuomenei, kliento ar kitų asmenų sveikatai arba gyvybei, ir nepažeidus konfidencialumo neįmanoma išvengti žalos ir tuomet, kai konfidencialią informaciją atskleisti psichologą įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2

INFORMAVIMAS

Informuoju klientą apie planuojamą profesinę veiklą ir aptariu su juo konkrečius profesinius veiksmus, jų tikslus bei pobūdį, abipuses atsakomybes, galimą naudą ir žalą, pasirinkimo teisę paslaugos atsisakyti ar bet kuriuo metu paslaugą nutraukti. Šiuo būdu patenkinu informuoto sutikimo reikalavimus: klientas gauna reikalingą informaciją, kurios pagrindu gali nuspręsti, sutikti ar nesutikti su numatoma vykdyti psichologo profesine veikla. Profesinę veiklą pradedu vykdyti tik gavusi kliento informuotą sutikimą (raštu arba žodžiu). Gerbdama kliento teises ir orumą, renku tik tą informaciją, kuri susijusi su tikslu, dėl kurio buvo gautas informuotas sutikimas, ir ją panaudoju tik tuo tikslu, kurio siekiant ji buvo rinkta.

3

PAGARBA VIENAS KITAM

Pagarba terapeuto bei kitų klientų laikui, planams, asmenybei. Jei Klientas į konsultaciją vėluoja/vėluos, reikia pranešti apie tai ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos sms žinute. Kliento pavėlavimo atveju konsultacijos trukmė mažėja ir pasibaigia nustatytu laiku. Imamas įprastas vienos konsultacijos mokestis. Jei Klientas dėl tam tikrų aplinkybių negali atvykti, jis privalo perspėti dėl savo neatvykimo ne vėliau kaip likus 24 val. iki numatyto konsultacijos laiko. Jei klientas perspėja likus mažiau nei 24 val., imamas įprastas vienos konsultacijos mokestis, nors konsultacija ir neįvyksta.

Pagarba Kliento laikui, planams, asmenybei. Jeigu aš vėluoju į konsultaciją, pranešu apie tai Klientui ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos. Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių negaliu atvykti į paskirtą konsultaciją, perspėju Klientą apie savo neatvykimą ne vėliau kaip likus 24 val. iki numatyto konsultacijos laiko. Jei perspėju likus mažiau nei 24 val., sekanti konsultacija yra nemokama.

“Pagarba kitiems leidžia gerbti ir save patį.” (R.Descartes)

Konsultacijų dažnumas, trukmė, kaina

Susitikimų dažnumas nustatomas pirmojo susitikimo metu, įvertinus esamą situaciją, poreikius, galimybes ir tikslus. Priklausomai nuo susitarimo ir poreikio sesijos gali vykti dažnumu nuo dviejų kartų per savaitę iki vieno karto per mėnesį. Susitikimų dažnumas darbo eigoje gali būti keičiamas atsižvelgiant į Jūsų poreikius.

Kiek reikės konsultacijų iš anksto pasakyti sunku. Konsultacijų kiekis priklauso nuo Jūsų problemos(-ų) specifiškumo, motyvacijos darbui su savimi, noro gilintis į savo gyvenimą ir asmenybę bei kitų veiksnių. Kartais užtenka vos kelių konsultacijų, kartais darbas trunka kelis metus. Kiek ilgai truks ir kokio intensyvumo darbas bus, visada tariamės ir sprendžiame kartu su Jumis konsultacijų/terapijos eigoje.

Konsultuoju gyvai Vilniuje arba nuotoliniu būdu (dažniausiai zoom platformoje). Daug labiau vertinu gyvą kontaktą. Deja, ne visada būna galimybė susitikti gyvai. Jei gyvenate kitame mieste ar kitoje šalyje arba negalite atvykti - galime dirbti online arba hibridiniu būdu (dalis susitikimų gyvai, dalis - online).

Konsultacijos kaina priklauso nuo konsultacijos pobūdžio. Individuali konsultacija (45/50 min.) - 50 Eur. Poros/šeimos konsultacija (90 min.) - 80 Eur. Jei pageidaujate ilgesnių susitikimų - tai galime aptarti pirmojo pokalbio metu.