Konsultavimas / Psichoterapija

Viskas prasideda nuo noro. Psichologinis konsultavimas ir psichoterpija padeda ne tik rasti kelią į norimą tikslą, bet ir suteikia galimybę geriau pažinti save ir aiškiau bei konkrečiau kurti savo tikslus, išsiaiškinti ir atliepti tikruosius savo poreikius ir suteikti sau daugiau galimybių augti, tobulėti ir būti. Būti “čia ir dabar”. Leisti sau gyventi ne praeities ar ateities momentuose, o dabartyje..

Negaliu pažadėti, kad bus lengva. Galiu pasakyti, kad gali būti visko: kritimų ir atsikėlimų, nuosmūkių ir pakilimų. Gyvenimas mus parbloškia, bet tik nuo mūsų priklauso – pakilsime ar liksime gulėti. Viskas priklauso nuo noro. Noro judėti viena ar kita kryptimi, ar nuo noro sustoti. Sustojimas nėra blogai. Kartais sustojimas reikalingas tam, kad apsidairytume ir suprastume, kas esame, kur esame ir kuria linke judame.

Mano darbas ir tikslas - pastebėti, atspindėti ir padėti Jums įsisąmoninti, kas vyksta su Jumis, Jumyse ir aplink Jus – terapijoje ir gyvenime. Terapijoje atsikartoja tie patys elgesio modeliai, tos pačios mintys ir jausmai, kurie mus lydi gyvenime.

Konsultavimas ir psichoterapija Jums gali padėti, jei:

 • jaučiate įtampą, nerimą ar kitas neigiamas emocijas;
 • jaučiate perdegimo simptomus, sumažėjusią energiją, ar kitus nemalonius psichosomatinius pojūčius;
 • patiriate stresą ar išgyvenate krizę;
 • susiduriate su sunkumais tarpasmeniniuose santykiuose, bendravime, šeimoje ar poroje;
 • jaučiate sumažėjusią savivertę;
 • norite stabtelti ir pabūti su savimi;
 • norite įsiklausyti ir pastebėti, kas su Jumis vyksta;
 • norite geriau pažinti save;
 • norite atrasti Jus varginančių problemų priežastis;
 • norite paleisti praeitį ir atsiverti dabarčiai;
 • norite labiau džiaugtis gyvenimu ir tobulėti.

Psichologinis konsultavimas ar psichoterapija?

Psichologinis konsultavimas yra trumpalaikė pagalba sprendžiant vieną ar kelias aktualias problemas. Tai gali būti vienkartinis susitikimas arba keli susitikimai skirtingais laiko intervalais, pvz., kas savaitę ar kas mėnesį. Jų metu išanalizuojame Jums rūpimus klausimus ar problemas ir ieškome sprendimo būdų. Bet neiname "į gylį" - neanalizuojame asmenybinių dalykų, vaikystės traumų ir pan. Konsultavimas - tai koncentracija į iškilusią problemą ir jos galimų sprendimo variantų paieška.

Psichoterapija - ilgalaikis darbas su giluminėmis problemų šaknimis. Dirbama keletą mėnesių ar net metų, reguliariai susitinkant vienąkart per savaitę. Psichoterapijoje siekiama ilgalaikių problemų sprendimo, remiantis asmenybės pokyčiais, - tai gilus ir intensyvus darbas su savimi, su savo dalimis, vaikystės ar paauglystės traumomis, asmenybės ypatumais ir pan.

Susitarimai konsultacijose

Tam, kad visi jaustumėmės saugiai ir komfortiškai, klientų prašau laikytis keletos tarpusavio susitarimų:

1

KONFIDENCIALUMAS

Viskas, kas buvo aptarta konsultacijos metu lieka tarp kliento ir terapeuto. Saugau profesinę paslaptį ir užtikrinu, kad iš kliento ir suinteresuotų šalių gauta informacija išliktų konfidenciali. Yra keletas išimčių, kuomet negaliu užtikrinti konfidencialumo. Konfidencialią informaciją galiu atskleisti tik tuomet, jeigu akivaizdžiai gresia rimtas pavojus visuomenei, kliento ar kitų asmenų sveikatai arba gyvybei, ir nepažeidus konfidencialumo neįmanoma išvengti žalos ir tuomet, kai konfidencialią informaciją atskleisti psichologą įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2

INFORMAVIMAS

Informuoju klientą apie planuojamą profesinę veiklą ir aptariu su juo konkrečius profesinius veiksmus, jų tikslus bei pobūdį, abipuses atsakomybes, galimą naudą ir žalą, pasirinkimo teisę paslaugos atsisakyti ar bet kuriuo metu paslaugą nutraukti. Šiuo būdu patenkinu informuoto sutikimo reikalavimus: klientas gauna reikalingą informaciją, kurios pagrindu gali nuspręsti, sutikti ar nesutikti su numatoma vykdyti psichologo profesine veikla. Profesinę veiklą pradedu vykdyti tik gavusi kliento informuotą sutikimą (raštu arba žodžiu). Gerbdama kliento teises ir orumą, renku tik tą informaciją, kuri susijusi su tikslu, dėl kurio buvo gautas informuotas sutikimas, ir ją panaudoju tik tuo tikslu, kurio siekiant ji buvo rinkta.

3

PAGARBA VIENAS KITAM

Pagarba terapeuto bei kitų klientų laikui, planams ir asmenybei. Jei vėluojate į konsultaciją, prašau, pranešti apie tai ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos sms žinute. Kliento pavėlavimo atveju konsultacijos trukmė mažėja ir pasibaigia nustatytu laiku. Imamas įprastas vienos konsultacijos mokestis. Jei dėl tam tikrų aplinkybių negalite atvykti, prašau, perspėti dėl savo neatvykimo ne vėliau kaip likus 24 val. iki numatyto konsultacijos laiko. Jei neperspėjate likus mažiau nei 24 val., prašau, sumokėti įprastą vienos konsultacijos mokestį, nors konsultacija ir neįvyksta.

Pagarba Kliento laikui, planams, asmenybei. Jeigu aš vėluoju į konsultaciją, pranešu apie tai Klientui ne vėliau kaip likus 1 valandai iki konsultacijos. Jeigu dėl tam tikrų aplinkybių negaliu atvykti į paskirtą konsultaciją, perspėju Klientą apie savo neatvykimą ne vėliau kaip likus 24 val. iki numatyto konsultacijos laiko. Jei perspėju likus mažiau nei 24 val., sekanti konsultacija yra nemokama.

“Pagarba kitiems leidžia gerbti ir save patį.” (R.Descartes)

Konsultacijų dažnumas ir trukmė

Susitikimų dažnumas nustatomas pirmojo susitikimo metu, įvertinus esamą situaciją, poreikius, galimybes ir tikslus. Priklausomai nuo susitarimo ir poreikio sesijos gali vykti dažnumu nuo dviejų kartų per savaitę iki vieno karto per mėnesį. Susitikimų dažnumas darbo eigoje gali būti keičiamas atsižvelgiant į Jūsų poreikius.

Kiek reikės konsultacijų iš anksto pasakyti sunku. Konsultacijų kiekis priklauso nuo Jūsų problemos(-ų) specifiškumo, motyvacijos darbui su savimi, noro gilintis į savo gyvenimą ir asmenybę bei kitų veiksnių. Kartais užtenka vos kelių konsultacijų, kartais darbas trunka kelis metus. Kiek ilgai truks ir kokio intensyvumo darbas bus, visada tariamės ir sprendžiame kartu su Jumis konsultacijų/terapijos eigoje.

Konsultuoju gyvai Vilniuje arba nuotoliniu būdu (dažniausiai zoom platformoje). Daug labiau vertinu gyvą kontaktą. Deja, ne visada būna galimybė susitikti gyvai. Jei gyvenate kitame mieste ar kitoje šalyje arba negalite atvykti - galime dirbti online arba hibridiniu būdu (dalis susitikimų gyvai, dalis - online).